Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/bulgaryb/foundation.bulgary.bg/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/bulgaryb/foundation.bulgary.bg/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/bulgaryb/foundation.bulgary.bg/libraries/joomla/string/string.php on line 30
2008 - 2009 г.

2008 - 2009 г.

Фондация „Българи” е бенефициент по Оперативна програма „Административен капацитет”, към Министерство на държавната администрация и административната реформа. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е със заглавие „Повишаване на прозрачността и достъпността на местната администрация на територията на 5 малки общини във Варненския регион” и неговата продължителност е една година (от 27. 08. 2008 г. до 26. 08. 2009 г.).
Фондация „Българи”, в партньорство с Община Вълчи дол, се ангажира с разработването на идеи, насочени към повишаване на капацитета на общинската администрация и към улесняване на гражданите, нуждаещи се от услугите на общинската служба. В проекта се включиха представители на Община Аврен, Община Аксаково, Община Белослав и Община Ветрино.

В изпълнение на дейностите по проекта се проведоха пет тематични Семинара: 1. Управление на конфликти (Медиация – извънсъдебно решаване на спорове), 2. Комуникационни умения, 3. Организационно развитие, 4. Стратегическо планиране, 5. Подобряване уменията на общинските служители за работа с граждани. Семинарите бяха изнесени от утвърдени учени и преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Изказваме специална благодарност на проф. Димитър Игнатовски, доц. Ивайло Иванов, доц. Янка Тоцева, които се включиха много дейно в изпълнението на проекта.
Проектът имаше за цел да изследва добри европейски антикорупционни практики и тяхното прилагане в българските условия. За целта бе проведено кабинетно проучване от експерти и специалисти, работещи в различни области. Фондацията издаде наръчник с подбран материали. Тиражът на изданието бе 1000 екземпляра и още 3 000 броя от наръчника, издадени на електронен носител. Изданието предизвика голям интерес. Наръчникът и добрите европейски практики, събрани в него, имат широка популярност, не само на регионално ниво, но и на централно.
В изпълнение на дейностите по проекта бяха проведени: две кръгли маси, в които се включиха над 120 човека. Бе проведена анкета сред гражданите на петте общини, анализът на която имаше за цел да представи степента на прозрачност и „отвореността” на администрацията към гражданите. В анкетата се включиха общо 2169 граждани и служители на общинската администрация. Направен бе сайт на проекта, на който бе публикувана пълна информация за дейностите по проекта, за Бенефициента, за Партньора, за ОПАК и пр. ( www.bulgarifp.com).
С дейностите, заложени по проекта, се целеше „отварянето” на работата на администрацията към гражданите и осъщесвяването на прозрачност и публичност. Стремежът бе към повишаване на доверието на гражданите в общинските служби. В резултат на работата си по проекта, Фондация „Българи” получи висока оценка от проверяващите компетентни органи, като бенефициент по Оперативната програма. СНИМКИ + СВИДЕТЕЛСТВОТО ОТ МДААР!!!

http://bulgarifp.com/

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.