Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/bulgaryb/foundation.bulgary.bg/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/bulgaryb/foundation.bulgary.bg/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/bulgaryb/foundation.bulgary.bg/libraries/joomla/string/string.php on line 30
Елена Костова

Екип

Елена Костова

Елена М. Костова е родена в гр. София. Завършва 7-мо Средно общообразователно училище „Св. Седмочисленици”. От 1993 Елена Костова учи в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Исторически факултет. През 1998 г. се дипломира като магистър със специалност „История на Византия и балканските народи пред средните векове”. От 1997 г. изучава Международни отношения в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. В периода 1999-2000 г. Костова е учител по история в Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски”. През 2000 г. започва едногодишна специализация в Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св. Климент Охридски”, със стипендия на името на академик Дуйчев. От 2002 до 2005 г. е докторант в ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” към СУ „Св. Кл. Охридски”. През 2006 г. Костова защитава докторат на тема: „Мелник в периода ХІІІ-ХІV в. Проблеми на политическата и социално-икономическата история”. От 2008 г. е научен сътрудник в Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. От същата година заема поста Помощник научен секретар на ИИИ. През 2011 г. е назначена за главен асистент.
През 2011 г. Елена Костова печели награда в конкурса за превод на дисертация, обявен от Американския научен институт в София (АНЦС). Целта на конкурса е избраната дисертация да бъде преведена на английски език и издадена. Книгата ще се разпространява в Западна Европа и САЩ.
Елена Костова е автор на редица публикации в специализирани научни издания, както и на такива с научно-популярна тематика. Тя е сред създателите на списание „Аз съм българче”. В момента, в процес на подготовка за издаване са две нейни монографии. Участва в екипите на няколко научни проекта, както и в такива, финансирани по Оперативни програми. Костова владее английски, руски и френски език, ползва немски език.
От 2007 г. Елена Костова е Секретар на Фондация „Българи”. През 2010 г., при направена пререгистрация на Фондацията, за Директор на неправителствената организация е избрана Елена М. Костова.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.